Силикон BB - Needle Realfry

следващ продукт >>
Марка: Bait Breath

Ефективността на примамката се проявява най-добре при риболов на пасивни хищници и най-вече - костур. С дънен ултралайт джигинг на близка дистанция ще пожънете успехи дори при пълна пасивност. Неведнъж именно тази примамка е спасявала състезатели, участващи в турнири. Реалистичният червей лови и бяла риба, а понякога дори и щука. Нерядко и доста големи нехищни риби го атакуват на ултралайт спининг. Съедобните качества на примамката са превъзходни. Препоръчителни техники за придаване на живот на примамката са очертаване на пунктир по дъното с тежест, като правите и значителни паузи, които се следват от плавно провлачване. В по-дълбоки води можете да подръпвате рязко примамката, като описвате вертикална зигзагообразна траектория. След като регистрирате удар, оставете линията в покой, за да дадете време на рибата да погълне примамката.

Съвременните съедобни примамки се изработват посредством сложни технологии, включващи вграждането на солни кристали в самата структура на материала в дълбочина и внедряването на вкусове и аромати на молекулярно ниво.Така заложената „съедобност" съпътства примамката през целият и живот и се проявява в дълготрайно, интензивно и непрекъснато отдаване на вкуса и аромата. Освен това, веществата и добавките, вложени в съедобните примамки, са силно концентрирани и често са обект на производствена тайна и не се предлагат на пазара под формата на атрактанти и дипове.
Код Размер, см Размер, инч Бр./Оп. Цвят Цена на дребно *
Code Size, cm Size, inch Pcs./pack Colour
934182 5 2 15 S149 - Glow White Pearl 12.50 лв
938130 5 2 15 146 - Green Pumpkin/Blue 12.50 лв
934183 5 2 15 S801 - Red/Seed 12.50 лв
934184 5 2 15 S812 - Glow Orange 12.50 лв
934185 5 2 15 S826 - Glow Pink 12.50 лв
946584 Ново:5 2 15 SW813 - Glow Lime Chart 12.50 лв
946585 Ново:5 2 15 S832 - Glow Pink/Keime Light 12.50 лв
946586 Ново:5 2 15 GF02 - Glow Flake White Pearl 12.50 лв

* Ориентировъчна цена на дребно с включено ДДС. Може да се различава от цената, предлагана в различните магазини на Filstar дилъри.