Силикон BB - TT Shad - S107 - Pumpkin/Seed

следващ продукт >>
Марка: Bait Breath

Силикон BB - TT Shad - S107 - Pumpkin/Seed Силикон BB - TT Shad - S107 - Pumpkin/Seed
Съвременните съедобни примамки се изработват посредством сложни технологии, включващи вграждането на солни кристали в самата структура на материала в дълбочина и внедряването на вкусове и аромати на молекулярно ниво.Така заложената „съедобност" съпътства примамката през целият и живот и се проявява в дълготрайно, интензивно и непрекъснато отдаване на вкуса и аромата. Освен това, веществата и добавките, вложени в съедобните примамки, са силно концентрирани и често са обект на производствена тайна и не се предлагат на пазара под формата на атрактанти и дипове.

Можете да прочетете за тестовете на примамката в нашия FilStar Блог.
Код Размер, см Размер, инч Бр./Оп. Цена на дребно *
Code Size, cm Size, inch Pcs./Pack
934863 8 3.2 7 15.10 лв
934868 10 4 6 14.00 лв
934135 12 4.8 5 14.00 лв

* Ориентировъчна цена на дребно с включено ДДС. Може да се различава от цената, предлагана в различните магазини на Filstar дилъри.